המדריך להנגשת תערוכות כנסים ואירועים לאנשים עם מוגבלות

שלום לחברינו  מארגני תערוכות, מעצבי תערוכות ומציגים וכן מארגני כנסים ואירועים, מרכזי תערוכות וכנסים וכל מי שקשור בהפקות בהשתתפות קהל
הרשו לנו להציג בפניכם ולהציע לכם את המדריך להנגשת תערוכות כנסים ואירועים לאנשים עם מוגבלות בעריכת אור עוזרד ויצחק שלו – מורשי נגישות השרות
בישראל קיים חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמגדיר, בעזרת התקנות, את החובה להנגיש את העסקים והשרותים הניתנים לציבור.,
בישראל % 20 מהאזרחים הם אנשים עם מוגבלות.
בחוק נקבעו העונשים שיוטלו על מקומות, שלא מנגישים את השרות ובכך מונעים  מאנשים עם מוגבלות לקבל את אותו שרות שמקבל כל אדם בישראל.
כדי להדריך ולהקל על הנגשת השרות בתערוכות, כנסים ואירועים, הכנו את החוברת המצורפת, שתשמש לכם כמדריך להנגשה.
יש להדגיש כי האחריות להנגשת השרות חלה על בעל המקום, מארגן האירוע והמשתמשים שנוטלים בו חלק, על כל אחד מהם ביחד ולחוד.
לדוגמא: אם בעל המקום מצהיר שהמקום שלו נגיש, מארגן האירוע אינו פטור מהנגשת האירוע שלו. כך גם המציגים, במקרה של תערוכה. זו המשמעות של ביחד ולחוד
זאת ועוד, כל אירוע זקוק היום לרישוי לצורך הפעלתו ומורשה נגישות חייב לצרף את חתימתו לאישור.
אנחנו רגילים לקבל אישור כזה ממהנדס בטיחות ועכשיו גם ממורשה נגישות.
מאז כינונו של החוק, הוגשו אלפי תביעות מצד אנשים עם מוגבלות על עסקים לא נגישים ויצוין, כי הקנס האוטומטי על בעל העסק הוא היום 60,000 ש”ח.
זאת ועוד, על מגיש התביעה לא חלה חובת הוכחת נזק.
הפקנו את החוברת ואנחנו מציעים אותה במחיר סמלי של 100 ש”ח +מע”מ.
החוברת היא דיגיטלית ובעת ההצטרפות תקבלו סיסמא ייחודית לכם, שתוכלו בעזרתה לעיין שוב ושוב בהנחיות.
מעבר לרכישת החוברת
בהצלחה לכולנו
 יצחק שלו
מפיק
מורשה נגישות השרות